Parteneri

Universitatea din Bucureşti, cea mai mare şi prestigioasă instituţie academică, are peste 140 de ani de experienţă şi expertiză în educaţie şi în cercetare, recent primind titlul de “Universitatea cu activitate de cercetare cea mai intensă”. În 2007, un sondaj al revistei “The times Higher Education Supplement” a plasat Universitatea din Bucureşti în top 500 cele mai prestigioase universităţi. Organizată în Facultăţi şi Departamente, îşi desfăşoară activităţile pe trei programe de studii, programe de Master (117) şi 21 de şcoli doctorale cu 300 de supraveghetori şi 3000 de doctoranzi. Centrul de Cercetare-Dezvoltare 3Nano-SAE, situat în Facultatea de Fizică, department cu activităţi de cercetare în biosenzori, nanoelectronica, tehnologia pilelor de combustie, sisteme de hidrogen, sisteme de energie hibride, coordonator al Şcolii Doctorale şi a Şcolii Postdoctorale Pile de Combustie şi Stocare de Hidrogen . Infrastructura este alcatuită din laboratoare: testarea de pile de combustie, generarea şi stocarea de hidrogen, pile de biocombustie, ingineria sistemelor de energie hibride, caracterizarea de materiale (Charm), Chimia Plasmei, Fotorezisti, şi tehnologia printării polimerilor (PCPT), chimie avansată de sinteză şi depunere a polimerilor (APSC). Exista facilităţi extinse şi unice în campusul din cadrul Facultăţii de Fizică necesare pentru a îndeplini sarcinile de cercetare propuse acoperind metode de sinteză, procesare, şi caracterizare de materiale cum ar fi semiconductori, polimeri, nanocompozite. Interesele de cercetare includ nanomateriale conveţionale şi inovatoare, structuri şi dispozitive necesare în proiectarea de pile de combustie, senzori (chimici, electrochimici) care acoperă tehnici şi metode de polimerizare în plasmă, polimerizare electrochimică, fluide supercritice, sol-gel, materializate într-o mare listă de proiecte/colaborări: 9 proiecte internaţionale şi 35 de proiecte naţionale.

Director de proiect: Dr. Fiz. Alexandra Maria Isabel TREFILOV

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, UPB, reprezintă cea mai mare universitate tehnică din România, şi printre cele mai mari din Europa de Sud-Est, cu o istorie de peste 180 de ani şi o tradiţie excelentă în educaţie şi cercetare ştiinţifică. Ca o recunoaştere recentă a calităţii educaţionale şi de cercetare, universitatea noastră a fost inclusă între primele douăsprezece “Universităţi de Cercetare” din România şi este cotată ca prima universitate românească (de Shanghai şi Scopus, de exemplu). Activitatea de cercetare al UPB a fost susţinută în principal de programele naţionale şi internaţionale. UPB a fost coordonator şi manager al unor programe naţionale: RELANSIN, MENER, inovare şi MATNANTECH – ultima fiind concentrată în special pe promovarea de noi materiale şi nanotehnologii. În ultimul deceniu, infrastructura de cercetare a fost puternic consolidată prin punerea în funcţiune a 6 platforme de cercetare pentru studii de masterat şi doctorat în domeniul nanomaterialelor, energie şi mediu, biotehnologii, calculatoare, transport şi evaluarea calităţii. Grupul nostru de cercetare include cercetători experimentaţi dar şi un număr important de tineri (aproximativ 20 de cercetători), specializaţi în diferite domenii cum ar fi inginerie chimică şi ştiinţa materialelor (metale, oxizi, compozite sau materiale liante la nivel micro sau nanometric, cu aplicaţii industriale sau biomedicale), dar, de asemenea, include un fizician, un biochimist şi doi medici. Echipa implicată în această propunere de proiect deservesc Platforma 3MN şi, prin urmare, au acces nelimitat la facilităţile oferite de această platformă de cercetare modernă. Pe baza perspectivelor sale, UPB are drept scop formarea de specialişti de înaltă calitate (la toate nivelurile de studii postuniversitare, inclusiv masterat şi doctorat dar şi post-doctoral; este de menţionat faptul că, în acest an ~ 100 de tineri angajaţi ai UPB au finalizat stagii de post-doctorat). Calitatea acestor cercetători va fi cuantificată prin lucrări publicate în reviste cu factori de impact mari, publicarea de brevete naţionale şi internaţionale, dezvoltarea de noi produse şi tehnologii şi, cel mai important transferul acestor cunoştinţe spre producţie.

Responsabil proiect P2: C.S. I Dr. Fiz. Eugeniu VASILE