Etape

  • Etapa I. Materiale carbonice avansate. Implementarea în  ansamble membrană-electrod (data de finalizare 31.12.2017)

Activitate 1.1. Prepararea GDL-urilor tristratificate si a suportului de catalizator;

Activitate 1.2. Caracterizarea morfostructurală a materialelor carbonice;

Activitate 1.3. Optimizarea metodei de preparare a materialelor carbonce – GDL şi suport catalizator;

Activitate 1.4. Preparare ansamble membrana-electrod pe baza de materilale carbonice avansate;

Activitate 1.5. Caracterizarea pilelor de combustie PEM-I.

 

  • Etapa II/2018. Validarea prototipului PEMFC (data de finalizare 30.06.2018)

Activitate 2.1. Caracterizarea pilelor de combustie PEM-II.

Activitate 2.2. Validarea in conditii de laborator a prototipului PEMFC