Obiective

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de pile de combustie PEM pe bază de materiale nanocompozite cu grafene/geuri carbonice cu performanţe îmbunătăţite: eficienţa medie mai mare de 50% şi densităţi de putere mai mari de 0.5W/cm2.

Obiectivele principale pot fi descries astfel:

  1. Realizarea de straturi de difuzie a gazelor şi suport de catalizatori pe bază de grafene/geuri carbonice dopate cu azot. Obiectivul vizează dezvoltarea de: i) straturi de difuzie a gazelor (GDL) tristratificate pe bază de grafene şi/sau geluri carbonice dopate cu azot cu proprietăţi chimice şi fizice îmbunătăţite; ii) straturi microporoase (MPL) dopate cu azot obţinute direct prin exfolierea chimică sau laser a suportului carbonic ce prezintă proprietăţi de hidrofobicitate şi electrice îmbunatăţite; iii) nanostructuri carbonice cu rol de suport de catalizator ce pot îmbunătăţii raportul eficienţă-cost.
  2. Dezvoltarea unui prototip de pilă de combustie cu membrană schimbătoare de protoni (PEMFC) pe bază de grafene/geluri carbonice dopate cu azot şi validarea dispozitivului în condiţii de laborator.
  3. Dezvoltarea capabilităţilor instituţionale şi a abilităţilor resursei umane în cercetarea aplicativă şi dezvoltarea de tehnologii innovative în România în domeniul materialelor inovative pentru dispozitive energetice.