Masters

Masters

SERA: SURSE DE ENERGIE REGENERABILE SI ALTERNATIVE/ RENEWABLE &ALTERNATIVE ENERGY SOURCES (R&AES)
Foreign students: More information can be obtained from here.

Master SERA – ADMITERE/ENROLLMENT/ DATES: in News!

Module Subject
1. Bazele ecuatiilor fizico-matematice/fenomene de transport si conversie a energiei capitole speciale pentru fenomene de transport, conversie a energiei din fizica, chimie, inginerie, bioenergie
2. Convetori mecano cinetici Eoliana, maree, valuri
3. Conversia energiei solare Fotovoltaice, termosolare, elemente de fizica corpului solid, radiate termica, optica concentratorilor solari
4. Convertori electrochimici Pile de combustie, baterii, supercapacitori
5. Bioenergie  Pile microbiene de combustie, biocombustibili, bioremedierea mediului
6. Econanotehnologii Polimeri/biopolimeri, nanomateriale pentru remedierea mediului, senzori/biosenzori
7. Stocare si sechestrare Stocarea hidrogenului ( nanomateriale pe baza de hidruri), Conversia si stocarea  CO2, procese fotochimice- fotoelectrocatalizatori
8. Energii -alte forme Nucleare, termoelectricitate, etc
9. Bazele auditului energetic si de mediu u Elemente de audit energetic, medi
10. Introducere in metode de analiza si a aplicatiilor in retele de surse de energii regenerabile HOMER, RETSCREEN, Energy Plan
Elemente finite / modelare simulare ( introducere si practica cu Arduino)
11. Nanomateriale pentru convertorii de energie sinteze, caracterizari
12 Fizico- chimia mediului Metode de analiza, caracterizare
13. Practica  Laboratoare

Address

Faculty of Physics – 3Nano-SAE Res Centre

405 Atomistilor Str, PO Box: MG – 38

Bucharest- Magurele, Romania

office@3nanosae.org