Rezultate

Rezultate etapa I:

  1. Protocol sinteză GDL tristratificat şi suport de catalizator;
  2. Caracterizare GDL tristratificat şi suport de catalizator;
  3. Specificatii tehnice GDL tristratificat şi suport de catalizator;
  4. Protocol fabricare ansamblu membrană-electrod (MEA);
  5. Caracterizare pilă de combustie PEM;
  6. 1-2 participari la conferinţe internaţionale.

Rezultate etapa II:

1. Validare prototip pila de combustie PEM
2. 1-2 publicatii in jurnale cotate ISI.