Prezentare proiect

Pile de combustie cu membrană schimbătoare de protoni pe bază de materiale nanocarbonice dopate cu azot

Prezentare proiect

  • Contract: nr. 73/ 2017 PED
  • Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0630
  • Autoritatea contractanta: UEFISCDI
  • Contractor: Universitatea din Bucuresti
  • Valoare proiect:  600.000 lei
  • Buget:  600.000 lei
  • Surse proprii: 0 lei