ECOTECH-GMP

Ro: Titlul proiectului: “Tehnologii eco-inovative de recuperare a grupului de metale platinice din convertorii catalitici auto uzați”- ECOTECH-GMP

  • Contract: 76PCCDI/ 2018
  • Autoritatea contractanta: UEFISCDI
  • Contractor: Universitatea din Bucuresti
  • Valoare proiect: 5,090,100 lei
  • Proiect finalizat la 30.04.2021

En: Project title: “Eco-innovative technologies for recovering of the platinum group metals from scrap catalytic convertors”- ECOTECH-GMP

  • Contract no: 76PCCDI/ 2018
  • Contracting Authority: UEFISCDI
  • Contractor: Universitatea din Bucuresti
  • Total budget: 5,090,100 lei
  • Project ended on 30.04.2021