”Arhitecturi inovative de electrocatalizatori din cupru pentru reactia de reducere a CO2”- CuCO2RR

RO- Titlul proiectului: “Arhitecturi inovative de electrocatalizatori din cupru pentru reactia de reducere a CO2“- CuCO2RR

  • Contract: TE 205/ 2021
  • Autoritatea contractanta: UEFISCDI
  • Contractor: Universitatea din Bucuresti
  • Valoare proiect: 431.900,00 lei

En: Project title: “Novel Cu-electrocatalyst architectures for CO2 reduction reaction”- CuCO2RR

  • Contract no:  TE 205/ 2021
  • Contracting Authority: UEFISCDI
  • Contractor: University of Bucharest
  • Total budget: 431,900.00 lei