Master 2013 - 2015

Master Surse de Energie Regenerabile si Alternative
ORAR 2013 ANUL I !!!!!!!!!!!!!!!!! click aici!!!

ORAR 2013 anul II !!!!!!!!!! click aici !!!!!!!!!!

DETALII programe si cursuri click aici:

MASTER pentru tine: 1) Sa fii antreprenor- Dezvolta afacerea ta 2) Invata sa fii performant in jobul tau 3) Urmeaza un doctorat 4) Pregatire pentru cariera ta 5) Profesorii de maine in energii regenerabile- perfectioneaza-te sa pregatesti elevii in energii regenerabile

Noi nu te invatam , noi iti aratam drumul spre o cariera de performanta in deschiderea afacerii proprii, sa fii un bun specialist, sa fii un cercetator de excelenta in noul concept de “CERCETARE si INOVARE TRANSFORMATIVA”

UN MASTER PENTRU TINE – pregatire inter si transdiciplinara, la frontiera stiintelor si ingineriei aplicative

Scurta descriere:

Masterul de Surse de Energie Alternative ?i Regenerabile a început în urm? cu trei ani ca un program experimental al Centrului de Cercetare 3 Nano-SAE, transformat în scurt timp într-o component? a pachetului educa?ional oferit de Facultatea de Fizic? din cadrul Universit??ii din Bucure?ti. Re?eta succesului acestui program are la baz? urm?toarele elemente:

 • Interdisciplinaritate: Background-ul absolven?ilor acestui program acoper? cele mai diverse domenii: Fizic?, Inginerie,Chimie, Biologie, Matematic?, Informatic?, Economie, Administratie-afaceri. Cont?m pe aceast? diversitate pentru a ob?ine prespective unice asupra unor probleme de interes global.
 • Actualitate: Programa ?i structura cursurilor s-a modificat continuu în cei trei ani de existen?? pentru a se adapta schimb?rilor importante din domeniul Surselor de Energie Regenerabile ?i Alternative. 3Nano-SAE pune la dispozi?ia studen?ilor masteranzi surse bibliografice complete cu articole ?tiin?ifice actualizate periodic în timp ce lectorii î?i folosesc feedback-ul primit pentru a-?i ajusta corespunz?tor cursurile.
 • Echipamente: Studen?ii masterului de Surselor de Energie Regenerabile ?i Alternative au la dispozi?ie o gama complet? de echipamente pentru implementarea proiectelor: 1)Caracterizari materiale (Optice, Raman, AFM, FTIR), Manipulari Atomice,Spectroscopie de masa-HPLC 2) Sinteze nano- materiale: Plasma, Reactoare chimice, reactoare in microunde, Fluide Supercritice, Sonochimie 3) Robotic?-Arduino, Bio/chemo-Senzori, 4)Mecanica ?i Prototipuri 5) laboratoare de pile de combustie, baterii, supercapacitori 6) Laboratoare studiu eoliene, valuri-maree (in constructie) 7) Laboratoare Pile de biocombustie, microalge ( sinteza biodiesel), econanotehnologie ( tratarea-epurarea apelor reziduale)
 • 2013- vine cu noi completari de cursuri optionale si de pregatire in tehnologia plasmei si a laserilor invederea pregatirii de specialisti pentru infrastructurile de pe platforma Magurele
 • 2013: pe baza parteneriatului cu institutele de cercetare se deschide optional pregatirea pentru auditori de mediu
 • Practica de cercetare: in institutele de cercetare si companii (CITON-Sucursala de inginerie tehnologica nucleara, Optoelectronica SA, EcoHornet, ECOIND, ICPE-CA, IMT, INFLPR, firme cu experienta in eoliene si fotovoltaice
 • Parteneri: Pentru a asigura schimbul de experien?? ?i know-how, sunt incheiate o serie de parteneriate cu diferite institu?ii na?ionale ?i interna?ionale, ale c?ror beneficiari direc?i sunt studen?ii masterului de Surse de Energie Regenerabile ?i Alternative.
 • Burse: ERASMUS si alte perspective de aplicare la un doctorat in EUROPA. Pentru studentii cu excelenta in cercetare sunt prevazute acordarea de burse de performanta de catre ONG-uri de profil
 • Facilitati: cazare si distractie in CAMPUSUL de la MAGURELE. Legaturi rapide cu orasul Bucuresti via microbuze ( maxim 30 minute pana in zona centrului vechi-Lipscani)
 • Entuziasm: Credem noi, 3Nano-SAE este centrul de cercetare cu cei mai tineri ?i entuzia?ti cercet?tori.

  1. Date personale:

  2. Informatii privind studiile universitare de licenta (sau echivalente):

  -

  ZiFara frecventa