Obiective

    Obiectivul general este dezvoltarea unui model experimental de micro-dispozitiv integrat autosustenabil, ieftin şi flexibil pentru trasabilitatea şi controlul prospeţimei alimentelor. Obiectivele principale pot fi descrise astfel:

O1: Dezvoltarea componentelor sistemului integrat bazat RFID-senzor unic cu cel puţin 4 funcţiuni de măsurare (pentru pH, temperatură, umiditate relativă, număr de recongelări, VOC şi anime biogene).

O2: Dezvoltarea circuitului electronic pe suport de plastic.

O3: Coordonarea eficientă şi facilă a tuturor activităţilor din planul de lucru, dividerea şi menţinerea acestora pe parcursul desfăşurării proiectului.

    Obiectivele propuse, corelate cu activităţile din planul de lucru vor ajuta la rezolvarea a două probleme majore în industria alimentară: simplificarea analizelor laborioase existente la ora actuală în agenţiile specializate în controlul alimentelor şi trasabilitatea produselor. Analizele actuale pentru controlul alimentelor necesită un timp îndelungat şi echipamente sofisticate, ce pot fi simplificate prin introducerea unui singur senzor multifuncţional care să determine prezenţa produşilor de degradare în interiorul ambalajelor prin monitorizarea continuă a stării de conservare şi transmiterea informaţiilor printr-un sistem wireless, bazat pe dispozitive RFID, citite la fel de uşor ca un cod de bare de către autorităţile sanitar-veterinare.