Rezultate

Rezultate etapa I:

1. Protocoale de sinteză;

2. Raport anual;

Rezultate etapa II:

1. Protocoale de sinteză-depuneri;

2. Fise tehnice generatoare;

3. Prototip experimental;

4. Raport anual;

5. 2 publicatii in jurnale cotate ISI;

Rezultate etapa III:

1. Validare model experimental;

2. Brevet de inventie;

3. Raport final;