Obiective

Obiectivul general: Realizarea sistemelor de colectare și conversie a energiei corpului uman, prin utilizarea generatoarelor hibride electromecanice și termoelectrice (MEMS), pentru alimentarea senzorilor de monitorizare a sănătății astronauților și pentru alte surse de alimentare electronice de back-up
Obiectiv 1. Fabricarea microgeneratoarelor electromecanice și termoelectrice
Obiectiv 2. Realizarea și experimentarea prototipurilor finale hibride: piezoelectrice și microgeneratoare termoelectrice, ansamblu complet de alimentare;