Prezentare proiect

Colectarea si conversia energiei corpului pentru surse electronice de back-up

Prezentare proiect

  • Contract: nr. 143/2017 STAR-ROSA
  • Cod proiect: ID-584
  • Autoritatea contractanta: ROSA
  • Contractor: Universitatea din Bucuresti
  • Valoare proiect:  550.000 lei
  • Buget:  550.000 lei
  • Surse proprii: 0 lei