Titlul proiectului: “Surse de energie stationare cu pile de combustie pentru agricultura bio-organica in sere”

 • Contract: 46/ 2014 PCCA
 • Cod proiect:PN-II-PT-PCCA-2013-4-1102
 • Autoritatea contractanta:UEFISCDI
 • Contractor:Universitatea din Bucuresti
 • Valoare proiect: 1.380.000 lei
 • Buget: 1.200.000 lei
 • Surse proprii: 180.000 lei

Ideea proiectului FC-Farm acestui a venit in urma solicitarii din partea companiei SC. E-LABORATOR FEERIA SRL care dorea implementarea unui nou concept de sere bazat pe surse de energie sustenabile- pile de combustie, energie solara, biomasa- si pe apa reciclata fara continut de pesticide, erbicide si alte toxine similare. Cultivatorii de legume bioorganice din localitatea Baleni –Judetul Dambovita, principalii furnizori din SE Romaniei, in asociatie cu S.C. E-LABORATOR FEERIA SRL, au decis sa puna in aplicare conceptul “from farm to fork”. Dezavantajele majore pentru agricultori de legume apar iarna, când este necesara asigurarea conditiilor ambientale specific: temperatura (min 15oC), umiditate, solarizare, apă și îngrășământ. În acest context, proiectarea unui sistem energetic durabil este prima inițiativă românească de implementare a surselor regenerabile de energie.

Consortiul format din: 2 organizatii de cercetare– Universitatea din Bucuresti si ICSI Ramnicu Valcea si 2 parteneri privati: SC TechnoVolt SRL si SC E-laborator Feeria SRL ca beneficiari si-a propus:

 • Dezvoltarea conceptului de sera alimentata de surse de energie sustenabile: pile de combustie si o productie locala de hidrogen printr-un proces de electroliza, acoperisurile cladirii acoperite cu panouri fotovoltaice capabile sa furnizeze energie pentru electroliza, impreuna cu un reactor de biomasa.
 • Demonstrarea fezabilitatii folosirii pilelor de combustie in sere, se va atinge un minim de putere de 1kW in circuit inchis. Sistemul de generare a energiei, folosind tehnologia pilelor de combustie si a hidrogenului, va fi testat pentru o perioada de timp semnificativa. Acest program demonstrativ va fi folosit pentru a evalua gradul de disponibilitate a solutiilor tehnologice accesibile pentru a face potentialul pilelor de combustie viabil si sa se demonstreze valabilitatea industriala a lor in acest inceput de piata.
 • Elaborarea unui nou concept de membrane schimbatoare de ioni cu performante imbunatatite prin alaturarea/ingemanarea (“twining”) membrane schimbatoare de portoni cu membrane schimbatoare de anioni, scopul fiind acela de a reduce incarcarea de catalizator platinic la sub o.5mg/cm2 (concept). Vor fi folosite diferite metode de sinteza: depunere de straturi successive prin centrifugare, tehnici sol-gel.

Aspectul cheie este punerea în aplicare a unui astfel de concept de către fermieri de legume bioorganice, rezultând un model demonstrativ de seră sustenabila. Principalul avantaj al acestui sistem este modularitatea, acesta putand fi redimensionat (adăugând panouri solare, module de pile de combustie) pentru creșterea energiei generate, și, prin urmare, dimensiunile serei. Folosind acest model experimental, fermierii pot dezvolta proiecte de sere, la scară mai mare, și, eventual, pot aplica pentru a obtine finatare din fondurile structurale UE (creșterea producției de legume de iarnă și contribuie, de asemenea, la creșterea ratei de adsorbtie a fondurilor structurale). Obiectivul economic al proiectului FC-Farm este de a îmbunătăți competitivitatea IMM-urilor participante pe piata prin introducerea de noi concepte cu potențial ridicat, competitive din punct de vedere al costurilor, la standarde europene.

Coordonator proiect: Universitatea din Bucuresti prin Facultatea de Fizica, Centrul de Cercetare 3NANO-SAE

Universitatea din Bucureşti, cea mai mare şi prestigioasă instituţie academică, are peste 140 de ani de experienţă şi expertiză în educaţie şi în cercetare, recent primind titlul de “Universitatea cu activitate de cercetare cea mai intensă”. În 2007, un sondaj al revistei “The times Higher Education Supplement” a plasat Universitatea din Bucureşti în top 500 cele mai prestigioase universităţi. Organizată în Facultăţi şi Departamente, îşi desfăşoară activităţile pe trei programe de studii, programe de Master (117) şi 21 de şcoli doctorale cu 300 de supraveghetori şi 3000 de doctoranzi. Centrul de Cercetare-Dezvoltare 3Nano-SAE, situat în Facultatea de Fizică, department cu activităţi de cercetare în biosenzori, nanoelectronica, tehnologia pilelor de combustie, sisteme de hidrogen, sisteme de energie hibride, coordonator al Şcolii Doctorale şi a Şcolii Postdoctorale Pile de Combustie şi Stocare de Hidrogen . Infrastructura este alcatuită din laboratoare: testarea de pile de combustie, generarea şi stocarea de hidrogen, pile de biocombustie, ingineria sistemelor de energie hibride, caracterizarea de materiale (Charm), Chimia Plasmei, Fotorezisti, şi tehnologia printării polimerilor (PCPT), chimie avansată de sinteză şi depunere a polimerilor (APSC). Exista facilităţi extinse şi unice în campusul din cadrul Facultăţii de Fizică necesare pentru a îndeplini sarcinile de cercetare propuse acoperind metode de sinteză, procesare, şi caracterizare de materiale cum ar fi semiconductori, polimeri, nanocompozite. Interesele de cercetare includ nanomateriale conveţionale şi inovatoare, structuri şi dispozitive necesare în proiectarea de pile de combustie, senzori (chimici, electrochimici) care acoperă tehnici şi metode de polimerizare în plasmă, polimerizare electrochimică, fluide supercritice, sol-gel, materializate într-o mare listă de proiecte/colaborări: 9 proiecte internaţionale şi 35 de proiecte naţionale.

Director de proiect: Dr. Fiz. Adriana Balan

P1  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Rm. Valcea

National Center for Hydrogen & Fuel Cell, ca unitate de cercetare din cadrul  Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Rm. Valcea, este în sine o infrastructură de cercetare care are responsabilitatea completă de a dezvolta și implementa tehnologiile bazate pe hidrogen în România. Parte a unei rețele europene dedicată cercetării și dezvoltării energiei hidrogenului, CNHPC poate fi considerat una dintre cele mai moderne facilități de cercetare în acest domeniu din această parte a Europei, din punct de vedere instrumental. Centrul Naţional pentru Hidrogen şi Pile de Combustibil – CNHPC, obiectiv de investiţii realizat cu fonduri de la buget şi inaugurat în luna octombrie 2009. CNHPC urmăreşte dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor care utilizează hidrogenul ca vector de energie precum şi alte surse neconvenţionale de energie. In acelaşi timp, CNHPC propune programe de instruire şi formare a tinerilor cercetători în domeniul energiilor “curate” şi conectarea cercetătorilor din România la activităţi de cercetare la nivel European/internaţional. Directiile de cercetare abordate la nivelul tehnologiei hidrogenului si a energiilor regenerabile deschid oportunitati de dezvoltare atat la nivel tehnic cat si uman, prin concentrarea lor intr-un centru de excelenta pentru hidrogen. Experienta cercetatorilor institutului atat pe plan stiintific cat si managerial a fost acumulata si dovedita prin coordonarea a numeroase proiecte de cercetare in cadrul programelor nationale de cercetare PN II, CEEX, MENER, RELANSIN, AMTRANS, CERES. ICSI Rm. Vâlcea – CNHPC este membru plin al JTI-Joint Undertaking on Hydrogen and Fuel Cell.

In cadrul CNHPC isi desfasoara activitatea un colectiv specializat in modelarea matematică, care utilizeaza în principal trei software-uri: ANSYS – Fluent pentru modelarea proceselor de toate tipurile, precum și transferul de masă și căldură pentru mediul proiectat, COMSOL care în mod normal este folosit pentru procesele fizice din cadrul sistemelor complexe și MATLAB (cu extensia SIMULINK) pentru calcularea și rezolvarea diferitelor probleme matematice.

Brevete de inventie BI-123422/30.03.2012- Ansamblu de pile de combustie cu membrana polimerica schimbatoare de Protoni. CBI- A/00684/26.09.2012- Procedeu de realizare a placilor bipolare cu sistem de racire de tip lichid inclus pentru ansamblurile de pile de combustibil PEM; CBI- A/00685/26.09.2012- Statie energetica de mica putere, realizata cu pile de combustibil de tip PEM.

Responsabil proiect: Ing. Gabriel Rasoi

P2: SC E-laborator Feeria Srl

Societatea este membra a „Legumicola Plesoiu Cooperativa Agricola” din 15.03.2009. Elaborator Feeria  dispune de 26959 mp de teren arabil din care: 8000 mp livada, 5000 mp cultura deschisa, 1000 mp sere constructie in sistem traditional, neincalzite  si 15000 mp nutreturi. In anul 2012 s-au produs experimental legume in valoare de 19430 Ron.

Pe parcursul anului trecut, compania a inceput constructia unei sere experimentale, folosind reactoare de producere biogazului, deoarecere exista o cantitate mare de biomasa rezultata din reziduurile de plante (de alfel o problema pentru mediu – depozitarea a tone de reziduuri).

Idea proiectului a rezultat din dorinta companiei S.C. E-LABORATOR FEERIA SRL care doreste sa dezvolte si sa implementeze un nou concept de sere bazat pe surse de energie sustenabile- pile de combustie, energie solara, biomasa, si pe apa reciclata fara continut de pesticide, erbicide si alte toxine similare.Impreuna cu alti agricultori de legume, au decis sa implementeze conceptul “from farm to fork “, prin dezvoltarea de sere biorganice in Baleni – judetul Dambovita, pentru productia de legume pe perioada anotimpului de iarna

Responsabil proiect: Radu Lazar

P3: SC Techno Volt SRL

SC Techno Volt SRL este o societate cu capital 100% privat, orientata spre dezvoltarea de noi aplicatii si solutii in domeniul masuratorilor si automatizarii, s-a facut observata dupa prima jumatate a anului 2004 prin abordarea unor teme de cercetare in colaborare cu Universitati si Centre de Cercetare, in calitate de coordonator de proiect precum si de partener. Echipa este specializata in cercetare, proiectare si dezvoltare de circuite de masurare, adaptoare de semnal, sisteme de achizitie si software de specialitate.

Scopul in acest proiect al firmei TechnoVolt este de a se folosi de rezultatele proiectului pentru a continua cu dezvoltarea tehnologiei de fabricatie, prin urmare, imbunatatirea pozitiei sale pe piata de profil si implicit cifra de afaceri.

Unul dintre cele mai noi si de succes produse ale firmei TechnoVolt a venit ca o urmare a unui proiect finantat de CALIST – integratori de energie termica complexi si echipament de verificare si calibrare a sensorilor acestora.. Acest produs a fost livrat intr-un numar mare Biroului Roman de Metrologie Legala si precum si altor firme private, ceea ce doveste capacitatea companiei noastre de a dezvolta si implementa un proiect de cercetare si de a face uz de rezultatele sale.

TechnoVolt este un membru al Comisie Nationale a Cladirilor in situ, organizatie care reuneste cei mai buni specialisti in structura cladirilor din tara.

Responsabil proiect: Ing. Gabriela Ploesteanu

Obiectiv general: Dezvoltarea unui model functional de sistem energetic durabil pentru agricultura bio-organica în sere în cadrul unui parteneriat între organizații de cercetare: Universitatea din București și Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Ramnicu Valcea si partenerii privați: SC TechnoVolt SRL și SC E-LABORATOR Feeria SRL in calitate de beneficiari.

Sunt propuse urmatoarele obiective S&T:

O1. Dezvoltarea un concept durabil de seră pe baza unui sistem energetic complex ce integreaza pile de combustie, panouri solare și reactoarelor de biomasă.

O2. Validarea sistemului de energie durabila: pile de combustie- panouri solare- reactor de biomasa in sere pentru agricultura bio-organica.

O3. Elaborarea unui nou concept inovativ si competitiv de membrane schimbatoare de ioni pentru imbunatatirea performantelor pilei de combustie prin alaturarea unei membrane schimbatoare de protoni si a uneia schimbatoare de cationi avand la baza o noua tehnologie emergent de membrane bipolare- TwinIC (prototip).

O4. Dezvoltarea capbilitatilor institutionale si a abilitatilor resursei umane in cercetarea aplicativa si dezvoltarea de tehnologii innovative in Romania in domeniul energiilor regenerabile, pile de combustie, panouri fotovoltaice si bioreactoare.

Etapa I: Proiectare sistem integrat de alimentare a serei- Data finalizare: 30 Decembrie 2014

Act I.1 Proiectare sistem integrat de alimentare a serei: panouri fotovoltaice, panouri solare, pila de combustie/electrolizor, reactor biogas

Act I.2 Instalarea sistemelor (panouri fotovoltaice, reactor biogaz, stack pile de combustie/electrolizor) in sera I- studii preliminare

Etapa II – Instalare sistem integrat de alimentare in sera- Data finalizare: 30 Decembrie 2015

Act 2.1. Instalare sera functionala- -proiectare,studii fezabilitate

Act 2.2. Instalarea sistemelor (panouri fotovoltaice, reactor biogaz, stack pile de combustie/electrolizor) in sera-II-proiectare, studii fezabilitate

A2.3 Membrane schimbatoare de anioni/cationi (TwinICM)- sinteza si caracterizari I

Etapa III Testarea viabilității modelului de sera independentă energetic-I; Data finalizare: 30 Decembrie 2016

Act 3.1. Instalare sera funcțională-II

Act 3.2. Instalarea sistemelor (panouri fotovoltaice, reactor biogaz, stack pile de combustie/electrolizor) în seră-III

Act 3.3 Membrane schimbătoare de anioni/cationi (TwinICM)- sinteză și caracterizare-II

Act 3.4 Fabricare și testare TwinIC-MEA-I

Etapa IV Testarea viabilității modelului de sera independentă energetic-II; Data finalizare: 30 Septembrie 2017

Act 4.1 Fabricare și testare TwinIC-MEA-II

Act 4.2 Pila de combustie TwinIC (Model experimental)

Act 4.3. Instalarea sistemelor (panouri fotovoltaice, reactor biogaz, stack pile de combustie/electrolizor) în seră-IV

Act 4.4. Demonstrarea viabilității sistemului- sera independentă energetic (Testare prototip)

Etapa 1

In cadrul etapei I a fost proiectat unui sistem integrat de alimentare cu energie- model demonstrativ de sera bio-organica, independeta din punct de vedere energetic, utilizand energiile regenerabile, respectiv, energia termosolara, energia hidrogenului si biomasa pentru producerea si procesarea biogazului.

 • Dimensionare sera: suprafata de circa 225mp, latime-9m; lungime-25m; inaltime-4m, de tip modular cu profilul aerodinamic sub forma de tunel, pe o structura metalica de arce rotunde, cu deschideri laterale practicate pentru ventilatie. Izolarea termica a serei se va realiza prin acoperirea superioara si a peretilor laterali cu frontoane de policarbonat celular cu grosimea de 3,5…6mm si/sau cu folie dubla de 200 microni.
 • Sistemul de incalzire cu apa calda se va concretiza intr-o retea de conducte pozitionate in sera la nivelul solului, prin care care agentul termic este circulat de catre o pompa. Agentul termic utilizat pentru incalzirea serei in perioada anotimpului rece, cat si pentru alte activitati asociate, il reprezinta apa calda menajera. Apa calda este obtinuta prin utilizarea panourilor termosolare cat si prin procesarea biogazului, fiind depozitata intr-un boiler combinat avand functiile de stocare si incalzire. De asemenea, apa calda se poate obtine la nevoie si prin incalzirea cu energia electrica produsa de catre panourile fotovoltaice.
 • Sisteme de producere si furnizare a energiei electrice:
  • Ansamblul pila combustie – electrolizor – stocator hidrogen:
   • ansamblu (stack) de pile de combustie cu membrane schimbatoare de protoni (PEM), Caracteristicile tehnice: Numar de celule…..24; Putere maxima…..1kW; Performanta nominala…..28,8 V, 35 A; Reactanti…..hidrogen si aer; Tensiunea de iesire…..12V; Temperatura maxima de lucru…..65°C; Umidificare…..cu autoumidificare; Racire…… racire cu ventilator integrat 12V; Greutate…..5 kg; Eficienta….. 40% la 28.8V;
   • Electrolizorul de tip PEM compatibil cu ansamblul de pile de combustie, Caracteristici tehnice: Productie hidrogen….. 1.05 Nm3/h; KgH2/ 24ore…..2.28 kg; Presiune iesire hidrogen…..165 bar; Puritate hidrogen….. 99.995%; Consum apa demineralizata ….. 0.24 l/h-0.94 l/h; Presiune apa alimentare…..1,5-4 bar; Temperatura lucru…..5-35°C; Cerinte apa demineralizata….. < 1 micro Siemens/cm, (> 10 megOhm-cm); Alimentare electrica…..220-240 V, o singura faza, 50/60 Hz;
   • stocare H2 in recipiente metalice presurizate (butelii) si stocarea in sistem de hidruri
  • Ansamblul de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice- Sistemul fotovoltaic produce la o tensiune de 220V: Iarna…7,2kW; Vara…..24kW.
  • Generatorul termo-electric de tip Stirling- sursa de incalzire va fi energia solara sau energia biogazului produs prin fermentarea biomasei
 • Instalatia de producerea biogazului-Biogazul este utilizat pentru urmatoarele activitati: productia de caldura – cu ajutorul unor generatoare simple de caldura pe gaz (arzatoare); cogenerarea de electricitate si caldura – producerea simultana de electricitate si caldura cu ajutorul unor instalatii complexe: microturbine si motoare endotermice alternative, generatoare de tip Stirling.

Etapa 2

 • In cadrul etapei II a fost intalata sera cu o suprafata utila de 60mp, la sediul partenerului de proiect SC E-LABORATOR FEERIA SRL, in localitatea Baleni, jud. Dambovita;
 • Necesarul de energie electrica este acoperit de 4 panouri fotovoltaice NeMo poli de 250 W (per bucata). Toata energia solara va putea fi inmagazinata intr-un sistem de acumulatori cu o capacitate totala de 1500 Ah, care pot asigura functionarea independenta a echipamentelor electrice timp de 24 ore;
 • Necesarul de energie termica a fost stabilit la 37 kW pe timpul sezonului rece, astfel a fost aleasa o instalatie de producere a biogazului tip PYR 38 (de 38 kW), pe timp de primavara/toamna panoul termosolar va putea asigura singur apa calda necesara;
 • S-a optat pentru un sistem de incalzire cu apa pozitionat in sera la nivelul solului, prin care care agentul termic este circulat de catre o pompa. A fost ales panoul termosolar si tipul de boiler de stocare a apei calde (500 litri);
 • Pila de combustie de 500 W a fost asamblata si urmeaza sa fie pusa in functiune, ea va asigura necesarul de energie atunci cand energia solara nu mai este disponibila, electrolizorul in schimb va putea produce si stoca energia solara in surplus, in stocatoarele de hidrogen;
 • Sistemul de automatizare a fost proiectat separat in functie de necesarul de putere, astfel, pentru comanda pompelor de aproximativ 500 W fiecare, ce doar vor circula apa calda prin tevi, pentru asigurarea iluminarii artificiale timp de 6-8 pe noapte si pentru alimentarea pe rand a aerotermei au fost concepute schemele 8, 9 si 10, comanda va veni combinat fie de la cei trei senzori de nivel rezistivi (prioritari), fie in functie de semnalul dat de la cei 4 senzori de temperatura montati in sol, fie in functie de nivelul de umiditate masurat de catre cei 4 senzori de umiditate, montati la randul lor in sol;
 • Se va considera un al doilea sistem de automatizare exclusiv pentru incalzirea apei calde, in functie de termostatul de monitorizare a mediului ambiant din sera, panourile termosolare si centralele termice vin implicit cu un astfel de sistem.
 • A fost stabilit un protocol de sinteza si caracterizare a membranei schimbatoare de ioni TwinIC

Etapa 3

 • In cadrul etapei III/2016 a fost finalizata instalarea serei cu o suprafata utila de 60mp, la sediul partenerului de proiect SC E-LABORATOR FEERIA SRL, in localitatea Baleni, jud. Dambovita;
 • A fost achizitionat si instalat sistemul solar fotovoltaic off grid de 3 kW alcatuit din 12 panouri solare policristaline, 4 baterii, invertor sinus pur si incarcator solar.
 • A fost instalat sistemului de furnizare a energiei termice. Sistemul de incalzire al apei calde are in componenta sa o centrala termica pe combustibil lemnos, o pompa de recirculare si sistemul de conducte care sunt distribuite in sera la nivelul solului, pe toata suprafata activa, incalzind in acest fel, eficient si uniform, cu pierderi minime, spatial de lucru necesar.A fost achizitionata o centrala termica cu gazeificare pe baza de combustibil lemnos, cu o putere de 38kW, impreuna cu toate accesoriile necesare
 • A fost instalat pila combustibil – electrolizor – stocator hidrogen.
 • A fost dimensionst si instalat instalatia experimentala de producere a biogazului.
 • Au fost sintetizate si caracterizate mai multe tipuri de membrane schimbatoare ioni si obtinute membranele bipolare prin presarea la cald cu liant polimeri a membranei schimbatoare de anioni cu o membrana schimbatoare de cationi.
 • Au fost obtinute mai multe seturi de ansamble membrana electrod si a inceput testarea lor, urmand ca in etapa urmatoare sa fie finalizate testele.
 • Rezultatele obtinute in cadrul proiectului au fost diseminate prin prezentarea unui poster la conferinta internationala si prin formularea a doua cereri de brevet.

Etapa 4

 • În cadrul etapei IV/2017 a fost finalizată instalarea sistemelor de alimentare a serei cu o suprafață utilă de 60mp, la sediul partenerului de proiect SC E-LABORATOR FEERIA SRL, în localitatea Baleni, jud. Dambovita;
 • Au fost finalizate studiile privind ansamblu membrana-electrod (MEA) (sinteza/condiționarea și caracterizarea). A fost obținută TwinIC-MEA bipolară prin presarea la cald a doua membraneNafion- membrana schimbătoare de cationi, PPoBr- membrana schimbatoare de anioni, Pt/C- catalizator, încarcare de 0.6mg/cm2 pentru anod, respectiv 1 mg/cm2 pentru catod.
 • TwinIC-MEA a fost testată în pila de combustie, obținându-se o densitate de putere de aprox 5 mW/cm2, la o densitate de curent de 15 mA/cm2.
 • A fost implementat un concept tehnic și constructiv privind realizarea unei pile de combustie cu membrana bipolară schimbătoare de ioni, cu elaborarea unei teme de proiectare pentru acest model experimental.
 • În cadrul acestei etape a fost conceput, realizat și instalat un sistem complex de monitorizare a parametrilor importanți în funcționarea unei sere: temperatură (50 puncte = interior cub: 3 x 4 x 4, 2 senzori pentru exterior); CO2 / presiune atm. / umiditate / intensitate luminoasă (IR, Vis, UV) (8 puncte = interior 3 x 2, 2 exterior); factor de putere invertor (2 puncte = 2 consumatori); eficiența panouri solare (2 puncte = 2 arii).
 • Rezultate obținute în cadrul acestei etape au fost diseminate prin publicarea a doua articole în jurnale cotate ISI, depunerea a 2 cereri de brevet și prezentarea a 3 lucrări la conferințe internaționale sub formă de poster.
 • Diseminare in cadrul comunitatii stiintifice. Diseminarea publica a informatiilor va fi efectuata la nivelul comunitatii stiintifice prin publicatii si prezentari in cadrul conferintelor. Rezultatele proiectului propus vor fi publicate in reviste de prestigiu nationale si internationale. Pagina de internet a proiectului a fost utilizata pentru documentarea activitatilor si este accesibila membrilor proiectului si tuturor persoanelor interesate. Toate publicatiile, materialele promotionale, pagina de internet au mentionată sursa de finantare, autoritatea contractanta UEFISCDI.
Nr crt Autori Titlu Titlu jurnal
Articole in jurnal ISI
1 Trefilov Alexandra-Isabela, Tiliakos Athanasios, Serban Cristina-Elena, Ceaus Catalin, Iordache Stefan Marian, Voinea Sanda, Balan Adriana-Elena Carbon xerogel as gas diffusion layer in PEM fuel cells International Journal of Hydrogen Energy, 2017
2 Balan Adriana-Elena, Stamatin Ioan, Cucu Ana, Voinea Sanda, Iordache Stefan Marian, Saeed F. R., Al-Timimi M.H.A.A., Al-Banda W. H. A., Abdullah M. Z. A. Nanomagnetite enhanced paraffin for thermal energy storage applications Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 2017
3 E. C. Serban, A. Balan, A. M. Iordache, A. Cucu, C. Ceaus, M. Necula, G. Ruxanda, C. Bacu, E. Mamut, I. Stamatin Urea/ Hydrogen Peroxide Fuel Cell, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 2014
4 O. A. Mateescu, A. Balan, Gh. Mateescu, I. Stamatin, C. Samoila, D. Ursutiu, V. Nascov Microstructure & Corrosion Resistance for Wc-Ti-N Layers Deposited by Reactive Magnetron Sputtering, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 2015
Participari la conferinte internationale si nationale (poster sau prezentare orala)
Nr crt Titlu Tip prezentare Titlu conferinta
1 Carbon xerogels implemented as gas diffusion layer materials in PEM fuel cells poster 20th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering- RICCE, 2017
2 Low-Pressure Cold Spray WS2 coatings for dry film lubrication poster European Materials Research Society E-MRS 2017 Spring Meeting
3 Phase change materials: paraffin-Fe/Ni nanocomposites. Thermal properties poster 17th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, 2017
4 Synthesis of highly conductive graphene based carbon xerogels for electrochemical. Energy conversion applications prezentare orala Proceedings 2nd CommScie International Conference ” Chalenges for Sciences and Society in Digital Era”, 2015
5 Influence of TiO2-natural dye structures on dsscs performance prezentare orala Proceedings of the 2nd CommScie International Conference ” Chalenges for Sciences and Society in Digital Era”, 2015
6 Hybrid energy system based on renewable sources for bio-organic agriculture in greenhouses prezentare orala 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2016 Proceedings, ISSN 2457 – 3302, ISSN-L 2457 – 3302
7 Plasma polymerization of aniline-graphene nanocomposites for sensor applications poster The 20-th Conference ”Progress in Cryogenics and Isotopes Separation”, 2014
8 Ni-based catalysts for urea electrochemical decomposition poster The 10-th International Conference on Physics of Advanced Materials ”ICPAM 10”
9 Carbon Paper – Carbon Xerogel Composite Materials For Gas Diffusion Layer In PEM Fuel Cells articol Proceedings of the Union of Scientists, 1311-9974, 2015
10 Composite Polymeric Membranes Based On Cross-Linked PVA, PAN and Anionic-Exchange Resin articol Proceedings of the Union of Scientists, 1311-9974, 2015
11 Thermionic Vacuum Arc Deposition of Raney Type Nickel: Fuel Cells Applications poster European Materials Research Society Spring Meeting- E-MRS 2015
12 Carbon paper infused with xerogels as gas diffusion layer in PEM fuel cells prezentare orala Annual Scientific Conference, Facultatea de Fizică a Universitătii din Bucureşti
Pagina Web a proiectului http://www.3nanosae.org/fc-farm-46-2014/
 • Protejarea drepturilor intelectuale. O parte din rezultatele obtinute in cadrul proiectului au fost valorificate sub forma de aplicatie de brevet de inventie.
Nr crt Titlu Brevet Autoritatea emitenta Numar inregistrare cerere/ Numar brevet
Cereri de brevet nationale
1 Pila de conversie a compusilor cu continut de uree si procedeu de obtinere a acesteia OSIM A2015 00855/18.11.2015
2 Sistem de microcanale cu aplicatii in microfluidica, in conditii de gravitatie simulata si procedeu de obtinere a acestora OSIM A/00912/28.09.2016
3 Filme 2D nanostructurate pe baza de grafene si procedeu de obtinere a aceestora OSIM A/00662/21.09.2016
 • Contributii la imbunatatirea abilitatiilor stiintifice prin indeplinirea obiectivelor proiectului. In cadrul acestui proiect au fost formati profesional studenti masteranzi, doctoranzi si postdoctoranzi prin implicarea in realizarea activitatilor, sub supravegherea cercetatorilor cu experienta.
Nr crt. Nume si prenume Pozitie
1 Balan Adriana Elena Postdoc
2 Cucu Ana Doctorand
3 Zarnescu George Postdoc
4 Stoica Sebastian Doctorand
5 Serban Elena Cristina Doctorand
6 Ceaus Catalin Doctorand
7 Tiliakos Athanasios Doctorand
8 Trefilov Maria Isabel Doctorand
9 Popovici Laurentiu Doctorand
 • Aplicații posibile cu potențial de piață. Principalul avantaj al acestui sistem este modularitatea, odata proiectat/dezvoltat, problema se reduce la rescalarea componentelor individuale (adaugarea de panouri fotovoltatice, module de pile de combustie) pentru a mari puterea generate, si, implicit, dimensiunile serei- suprafata cultivata. Folosind modelul experimental, fermierii pot dezvolta proiecte de sere la scara mai mare, si, eventual, pot aplica pentru obtinerea de Fonduri Structurale EU (contribuid la cresterea ratei de absorbtie a fondurilor structurale). Obiectivul economic al proiectului FC-Farm este imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor implicate prin introducerea de noi concepte cu potential de piata ridicat, competitive ca pret. Proiectul FC-Farm ofera posibilitatea IMM-urilor, in particular SC E-laborator Feeria SRL, de a lucra la standarde europene, avand posibilitatea de a dezvolta produse cu valoare adaugata, tehnici de analiza si investigatii ce pot concura cu succes pe piata europeana. Astfel, implementarea rezultatelor proiectului, avand beneficiul solutiilor tehnologice inovatoare va duce la inlocuirea generatoarelor traditionale folosite in prezent in sere.