Parteneri

Universitatea din Bucureşti, cea mai mare şi prestigioasă instituţie academică, are peste 140 de ani de experienţă şi expertiză în educaţie şi în cercetare, recent primind titlul de “Universitatea cu activitate de cercetare cea mai intensă”. În 2007, un sondaj al revistei “The times Higher Education Supplement” a plasat Universitatea din Bucureşti în top 500 cele mai prestigioase universităţi. Organizată în Facultăţi şi Departamente, îşi desfăşoară activităţile pe trei programe de studii, programe de Master (117) şi 21 de şcoli doctorale cu 300 de supraveghetori şi 3000 de doctoranzi. Centrul de Cercetare-Dezvoltare 3Nano-SAE, situat în Facultatea de Fizică, department cu activităţi de cercetare în biosenzori, nanoelectronica, tehnologia pilelor de combustie, sisteme de hidrogen, sisteme de energie hibride, coordonator al Şcolii Doctorale şi a Şcolii Postdoctorale Pile de Combustie şi Stocare de Hidrogen . Infrastructura este alcatuită din laboratoare: testarea de pile de combustie, generarea şi stocarea de hidrogen, pile de biocombustie, ingineria sistemelor de energie hibride, caracterizarea de materiale (Charm), Chimia Plasmei, Fotorezisti, şi tehnologia printării polimerilor (PCPT), chimie avansată de sinteză şi depunere a polimerilor (APSC). Exista facilităţi extinse şi unice în campusul din cadrul Facultăţii de Fizică necesare pentru a îndeplini sarcinile de cercetare propuse acoperind metode de sinteză, procesare, şi caracterizare de materiale cum ar fi semiconductori, polimeri, nanocompozite. Interesele de cercetare includ nanomateriale conveţionale şi inovatoare, structuri şi dispozitive necesare în proiectarea de pile de combustie, senzori (chimici, electrochimici) care acoperă tehnici şi metode de polimerizare în plasmă, polimerizare electrochimică, fluide supercritice, sol-gel, materializate într-o mare listă de proiecte/colaborări: 9 proiecte internaţionale şi 35 de proiecte naţionale.

Director de proiect: Dr. Fiz. Stefan-Marian IORDACHE

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie (IMT), Bucureşti a fost înfiinţat la sfârşitul anului 1996 fuzionând cu fostul ICCE (Institutul de Cercetare pentru Componente electronice). Domeniul de activitate al IMT corespunde astăzi celui generic numit micro-nano-bio-tehnologii (www.imt.ro). O nouă infrastructură a fost iniţiată în 2008 şi lansată în 2009, IMT-MINAFAB, şi ea ar trebui să fie văzută ca o interfaţă creată în scopul de a exploata pe deplin beneficiile tangibile şi intangibile în acest domeniu (facilitate de cameră albă, echipamente, resurse umane). Aşa-numitul “centru de fabricaţie” este, de fapt, o platformă tehnologică complexă, incluzând, de asemenea, instrumente modelare/simulare, echipamente de caracterizare, atelier de fabricaţie a măştilor fotolitografice, laborator de fiabilitate. În ceea ce priveşte expertiza în domeniul prezentului proiect, toate tipurile de activităţi de cercetare desfăşurate de către membrii Laboratorului de Nanobiotehnologie (LN-IMT), direct implicaţi în acest proiect, şi realizările anterioare ar putea fi considerate utile: (i) dezvoltarea de noi nanomateriale funcţionale implicând atât prepararea cât şi caracterizarea nanoparticulelor metalice / semiconductoare şi, respectiv, materiale nanocompozite pe bază de siliciu, şi, de asemenea, dar şi obţinerea de metode originale de funcţionalizare a suprafeţelor şi integrarea în sisteme complexe, având în vedere o arie largă de aplicaţii, de la biomedicină la dezvoltarea de noi dispozitive de tip celule de combustie miniaturizate; (ii) nanomedicină este termenul general care defineşte tehnologiile şi sistemele dezvoltate pentru a studia şi de a rezolva problemele biologice, plecând de la modele biomoleculare în tehnologia microarray la integrarea de elemente senzitive pe biochip-uri pentru studiul bioreacţiilor şi contactarea acestora la celule pentru a studia biochimia celulară; (iii) vizând “bio-” aplicaţiile, nanotoxicologia a devenit recent parte a domeniului de cercetare abordat, definind analize fizico-chimice ale nanomaterialelor fabricate, relevante pentru evaluarea riscurilor, în căutarea de a stabili dacă există o corelaţie între ele şi efectele toxicologice induse şi, de asemenea, furnizează informaţii utile pentru controlul dozeelor utilizate în testele de; (iv) dispozitive complexe noi, denumite în general Bio-MEMSs, au fost proiectate şi fabricate atât pe siliciu cât şi elastomeri, rezultatele recente din biosenzori sau sisteme microfluidice ca lab-on-a-chip reprezintă punctul de plecare pentru abordarea propusă. Toate aceste rezultate sunt în concordanţă cu cerinţele proiectului, ca de altfel şi experienţă îndelungată în participarea la proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare, au devenit punctul decisiv pentru asumarea coordonării acestui proiect complex, în care rolul principal va fi să se asigure ca obiectivele propuse sunt atinse. Sarcinile importante de cercetare vor fi puse în aplicare de către LN-IMT datorită expertizei multidisciplinare a membrilor laboratorului, 6 cercetători seniori (cu background în fizică şi chimie), şi 2 doctoranzi (cu background în fizică şi inginerie).

Responsabil proiect P1: Dr. Mihaela KUSKO

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, UPB, reprezintă cea mai mare universitate tehnică din România, şi printre cele mai mari din Europa de Sud-Est, cu o istorie de peste 180 de ani şi o tradiţie excelentă în educaţie şi cercetare ştiinţifică. Ca o recunoaştere recentă a calităţii educaţionale şi de cercetare, universitatea noastră a fost inclusă între primele douăsprezece “Universităţi de Cercetare” din România şi este cotată ca prima universitate românească (de Shanghai şi Scopus, de exemplu). Activitatea de cercetare al UPB a fost susţinută în principal de programele naţionale şi internaţionale. UPB a fost coordonator şi manager al unor programe naţionale: RELANSIN, MENER, inovare şi MATNANTECH – ultima fiind concentrată în special pe promovarea de noi materiale şi nanotehnologii. În ultimul deceniu, infrastructura de cercetare a fost puternic consolidată prin punerea în funcţiune a 6 platforme de cercetare pentru studii de masterat şi doctorat în domeniul nanomaterialelor, energie şi mediu, biotehnologii, calculatoare, transport şi evaluarea calităţii. Grupul nostru de cercetare include cercetători experimentaţi dar şi un număr important de tineri (aproximativ 20 de cercetători), specializaţi în diferite domenii cum ar fi inginerie chimică şi ştiinţa materialelor (metale, oxizi, compozite sau materiale liante la nivel micro sau nanometric, cu aplicaţii industriale sau biomedicale), dar, de asemenea, include un fizician, un biochimist şi doi medici. Echipa implicată în această propunere de proiect deservesc Platforma 3MN şi, prin urmare, au acces nelimitat la facilităţile oferite de această platformă de cercetare modernă. Pe baza perspectivelor sale, UPB are drept scop formarea de specialişti de înaltă calitate (la toate nivelurile de studii postuniversitare, inclusiv masterat şi doctorat dar şi post-doctoral; este de menţionat faptul că, în acest an ~ 100 de tineri angajaţi ai UPB au finalizat stagii de post-doctorat). Calitatea acestor cercetători va fi cuantificată prin lucrări publicate în reviste cu factori de impact mari, publicarea de brevete naţionale şi internaţionale, dezvoltarea de noi produse şi tehnologii şi, cel mai important transferul acestor cunoştinţe spre producţie.

Responsabil proiect P2: C.S. I Dr. Fiz. Eugeniu VASILE

Optoelectronica 2001 este o companie privată de cercetare organizată ca S.A. certificată ISO 9001:2001 care activează în industria optoelectronică. Departamentul de cercetare este implicat în proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul optoelectronicii, fotonică, lasere, dispozitive medicale, dispozitive de optoelectronică, holografie. Departamentul de producţie are ateliere de optică, mecanică fină şi ateliere de montaj electronică. Atelierele de lucru sunt echipate cu utilaje moderne CNC si maşini clasice. Secţia de asamblare este special concepută pentru asamblarea de optică, electronică si mecanică fină. Compania dispune de un laborator de măsurare a radiaţiilor UV-Vis-IR pentru testare optică şi a radiaţiei laser conform standardului SR EN ISO CEI 17025:2005 în curs de certificare cu RENAR. Strategia companiei este de a dezvolta dispozitive orientate către piată, cum ar fi: aplicaţii Optosecuritate (detecţie de document false, senzori şi sisteme de detecţie), Senzori şi sisteme de detecţie, Laseri şi echipamente cu laser pentru aplicaţii medicale, industriale şi de securitate, Microoptică şi optică de difracţie, optică integrată. Expertiza cercetătorilor din Optoelectronica-2001 SA este reflectată prin participarea la peste 80 de proiecte în cadrul programelor naţionale şi o serie de proiecte internaţionale în programele PC 6 si FP7: DUET, FORFIRE, BRAVIS, PROPARDET, ERSEC, AMISA, NANODIATER, RECLAIM, POPCORN, UV-MULTICAM

Responsabil proiect P3: C.S. III Dr. Ing. Alexandra ENUICA