Master SERA – Preinscriere OnLine

mASTER AND DOCT SCHOOL

Specializare: SURSE DE ENERGIE REGENERABILE SI ALTERNATIVE (SERA)

 • Perioada de înscriere este 3 – 10 septembrie 2019 ( va fi actualizat )
 • Admitere:   septembrie 2019; Numar locuri 30 ( buget +taxa); va fi actualizat
  • Interviu: Proba orala- candidatul prezinta la alegere lucrarea de licenta sau o propunere de proiect de studiu/ cercetare ce doreste sa il aprofundeze;
  • Proba scrisa: Un subiect la alegere (recenzie) din domeniul prezentat la interviu.

La concursul de admitere pot participa toti candidatii ce au diploma de licenta din diferite domenii ( fizica, chimie, matematica, stiinte ingineresti, stiintele mediului, stiinte economice etc). Pentru fiecare candidat se va realiza un program de pregatire general si specific pentru realizarea Lucrarii de Disertatie

Detalii suplimentare referitoare la inscrierea în programul de master SERA / Surse de Energie Regenerabile si Alternative puteti obtine direct la adresa office@3nanosae.org sau vizitând site-ul fizica.unibuc.ro. TELEFON CONTACT: +4-021-4574838, SECRETARIAT FACULTATE:  +4 021 457 4521

Pentru înscriere sunt necesare urmatoarele documente:( NOTA: pentru asistenta la inscrieri si detalii sunati la +40-21-4574838, Luni-Vineri:orele 10-16)

 • fisa tip de înscriere (se obtine si se completeaza de la secretariatul Facultatii de Fizica)
 • diploma de licenta în original sau adeverinta de licenta pentru promotia 2017 ( sau diploma de licenta copie legalizata pentru locuri la taxa) ;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, în original sau copie legalizata;
 • certificatul de nastere, în copie legalizata;
 • adeverinta medicala tip ( medicul de familie)
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • carte de identitate în copie;
 • chitanta de plata a taxei de înscriere la concursul de admitere (100 lei, se achita pe loc la secretariat).

Numai pentru persoanele care solicita scutirea de taxa la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din urmatoarele documente:

 1. copii legalizate dupa certificate de deces ale parinitilor (în cazul candidatilor orfani de ambii parinti);
 2. adeverinte de la casa de copii (în cazul celor aflati în aceasta situatie);
 3. adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a sustinatorilor legali;
 4. adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucuresti pentru sustinatorii legali ai candidatului.

Se pot înscrie la concursul de admitere toti cetatenii, absolventi cu diplome de licenta sau echivalentul acesteia din statele membre ale Uniunii Europene

 

 

1. Date personale:
2. Informatii privind studiile universitare de licenta (sau echivalente):
-
 Zi Fara frecventa